OOK – vrijwilligers

Ondersteuning ouders en kinderen

Kinderen groeien op! Met vallen en opstaan, in contact met volwassenen en leeftijdsgenoten, worden we groot en ontwikkelen kinderen zich tot zelfstandige volwassenen. Dit geldt ook voor de opvoeding. Vaak lukt het je als ouder(s) prima zelf om je kind groot te brengen, al dan niet met soms wat tips uit je omgeving. Soms, om wat voor reden dan ook, gaat het opgroeien en/of opvoeden toch even niet zo vanzelf en kun je een steuntje in de rug goed gebruiken. Je omgeving kan je niet helpen en je vraag is nog niet zo ingewikkeld om al de hulp van een professional in te roepen. Toch, om je vraag niet uit te laten groeien tot een probleem, kun je best wat hulp gebruiken.

Je kunt met je vraag terecht bij het project ‘Ondersteuning Ouders en Kinderen (OOK)’. Dit project wordt uitgevoerd door gezinscoaches werkend vanuit Synthese. Bij OOK is een groep vrijwilligers actief die gezinnen met lichte vragen over opgroeien en opvoeden graag helpen. Deze vrijwilligers zijn zelf moeder en kunnen hun ervaring met jou delen. Ze luisteren en denken met je mee, gewoon aan de keukentafel met een kop koffie. Misschien voel je je onzeker in de opvoeding, weet je niet zo goed hoe je bepaalde situaties in huis met je kind aan moet pakken, heb je te veel op je bordje en weet je even niet hoe je dit op kunt lossen of lukt het je niet je kind te ondersteunen bij bepaalde zaken (bijv. bij de taalontwikkeling of het maken van huiswerk). En zo kunnen er nog meer vragen zijn waar je tegenaan loopt.

Neem contact met ons op