Basisschoolkind

Hieronder vind je informatie over een aantal veel voorkomende thema’s over basisschoolkinderen.
Heb je na het lezen van de tips nog vragen of houden andere thema’s je bezig? Neem gerust contact op.

Vriendschappen

Vriendschappen vervullen een belangrijke rol in de ontwikkeling van je kind. Het helpt je kind zich verbonden te voelen en sociale vaardigheden te leren, wat weer positieve invloed heeft op het zelfvertrouwen. 

Op jonge leeftijd ontwikkelen kinderen duidelijke voorkeuren voor speelmaatjes, waarbij de basis is dat je kind iemand aardig vindt. Naarmate je kind ouder wordt, krijgt vriendschap een andere betekenis. In groep 6, 7 en 8 ontstaan vaak diepere vriendschappen: met iemand die je iets kunt toevertrouwen, die je begrijpt en voor je opkomt. 

Ouders spelen een essentiële rol in het ondersteunen van kindervriendschappen. Dit doe je door met je kind te praten over vriendschap: deel je eigen ervaringen en toon interesse in de vriendschappen van je kind en hun gevoel daarbij.
Kleine ruzies tussen kinderen zijn normaal en kunnen gaan over uitspraken of wie er ergens aan mee mag doen. Als ouder kun je helpen door je kind tips te geven bij het oplossen van conflicten. 

Kortom vriendschappen leren je kind belangrijke dingen, zoals delen, omgaan met ruzies en het ontdekken van persoonlijke grenzen.  

Pesten

Pesten is helaas van alle tijden; het gebeurt nu, maar ook al vele jaren geleden. Anders in deze tijd is dat sociale media ervoor zorgen dat het pesten 24/7 door kan gaan. Belangrijk om te weten is dat pesten een groepsproces is. Het draait niet alleen om het slachtoffer en de pester, maar ook om de grote middengroep. 

Bij pesten komt iemand herhaaldelijk en langdurig in aanraking met negatieve handelingen door één of meerdere personen. Kinderen hebben soms verschillende redenen om niet direct aan hun ouders te vertellen dat ze gepest worden. Belangrijk is dat je als ouder weet hoe het met je kind gaat. Zit je kind lekker in zijn vel? Bespreek dit samen en blijf betrokken. Merk je dat je kind gepest wordt? Maak dit bespreekbaar met de leerkracht om samen tot oplossingen te komen. 

Gevoelens

Kinderen in de basisschoolleeftijd voelen verschillende emoties, zoals blijdschap, angst, verdriet en boosheid. Kinderen hebben volwassenen nodig om te leren hoe ze met al deze gevoelens om kunnen gaan. 

Als ouder is het belangrijk om over emoties te praten met je kind, omdat het kinderen helpt te groeien en begrijpen hoe emoties werken. Het leren begrijpen van emoties kan worden vergeleken met het vullen van een gereedschapskist; kinderen leren nu vaardigheden die helpen omgaan met moeilijke momenten voor de rest van hun leven. 

Als ouder heb je dus een belangrijke rol bij het leren omgaan met emoties. Kinderen voelen verschillende emoties, maar weten soms nog niet wat deze emotie is en hoe ze hiermee om kunnen gaan. Volwassenen kunnen hierbij helpen door emoties te benoemen en te verklaren. Bijvoorbeeld door te zeggen: ‘Je bent heel verdrietig omdat je favoriete autootje stuk is’. ‘Je had er graag mee willen spelen, maar dat kan nu niet meer.’ Op deze manier geef je woorden aan de gevoelens van je kind en leert je kind zichzelf beter te begrijpen. 

Beeldscherm

Zowel ouders als kinderen in de basisschoolleeftijd brengen veel tijd door achter beeldschermen. Het is belangrijk om bewust en verantwoord om te gaan met deze schermtijd. Als ouder is het belangrijk om duidelijke regels op te stellen voor je kind. Wees realistisch in wat haalbaar is, beperk schermtijd met tijdslimieten en gebruik bijvoorbeeld een kookwekker. Er zijn landelijke richtlijnen voor beeldschermtijd per leeftijdsgroep. Klik op de button hieronder voor meer informatie.  

Het is van belang om toezicht te houden op het mediagebruik van je kind. Wees ook bewust van je eigen mediagebruik en geef het goede voorbeeld.  

Als ouder speel je een belangrijke rol in het houden van balans voor je kind tussen beeldschermgebruik en andere activiteiten. 

Onderwijs

Vanaf 5 jaar zijn kinderen leerplichtig en moeten ze dus naar school. Vanaf 4 jaar mogen ze al naar school. Belangrijk is om op tijd te gaan kijken welke school passend is voor je kind en hier eventueel al wat wendagen in te plannen. 

Een soortgelijk moment doet zich ook weer voor in groep 8 en aan het einde van het voortgezet onderwijs richting beroepsonderwijs. 

Regelmatig zijn er gesprekken tussen leerkracht en ouders over de vorderingen van je kind. Als je tussendoor merkt dat het even niet zo goed gaat met je kind, maak dit dan bespreekbaar. Wacht niet totdat er vanuit school weer een afspraak wordt ingepland. Een gezinscoach kan je helpen om dit gesprek aan te gaan. Door hier samen over te praten, kun je zorgen dat je kind de optimale kans krijgt tot ontwikkeling.