Samenwerkingen

Jeugdconsulent

De gezinscoaches worden in de meeste gevallen betrokken als de vragen nog klein zijn. We plannen een gesprek met jullie in en stellen heel veel vragen. We staan stil bij jullie vragen of zorgen. Samen kijken we wat jullie zelf allemaal al geprobeerd hebben en waar wij bij kunnen helpen. Zijn de vragen toch wat complexer? Dan gaan we kijken of wij je kunnen helpen, of dat je andere hulp nodig hebt.

 

Wanneer we denken dat er andere hulp nodig is, verwijzen we je in de meeste gevallen door naar de jeugdconsulenten van de gemeente. De jeugdconsulenten nemen dan contact met je op om een keukentafelgesprek in te plannen. Omdat wij al veel informatie over jullie hebben, kun je ervoor kiezen om de gezinscoach bij dit gesprek aan te sluiten. Dan kunnen wij toelichten wat er allemaal al gedaan is en kunnen we samen een plan maken hoe jullie het beste verder geholpen kunnen worden.

Scholen

Aan iedere school in de gemeente Venray is een gezinscoach gekoppeld. Er zijn per school afspraken gemaakt over hoe deze samenwerking eruit ziet. Op sommige scholen is er een inloopspreekuur waar ouders terecht kunnen met vragen. Op andere scholen is er een overlegmoment met leerkrachten of de intern begeleider. Daarnaast zijn er nog scholen waar we elkaar benaderen wanneer dit nodig is. Al met al zijn de lijnen kort.  Wanneer het op school lastig is of er zorgen zijn over de thuissituatie kan de leerkracht of intern begeleider, met toestemming van de ouders, contact opnemen met de gezinscoach. We kunnen dan samen in gesprek gaan op school of een afspraak bij jullie thuis of op kantoor inplannen. Wij proberen dan een beeld te krijgen van de situatie en zo samen erachter te komen wat het beste is voor het kind of de jongere.

Wil je weten wie er aan jouw school gekoppeld is?
Kijk op de website of het ouderportaal van jouw school!
Of zoek het op bij de button hieronder.

Ons Team

Huisartsenpraktijken

Iedere huisartsenpraktijk in de gemeente Venray heeft een contactpersoon vanuit het gezinscoachteam. Per huisartsenpraktijk zijn er afspraken gemaakt hoe de samenwerking vorm te geven. Bij sommige praktijken vinden er spreekuren plaats en bij andere verwijst de huisarts rechtstreeks door naar het gezinscoachteam.

Specialist Ondersteuning Jeugd

In een aantal huisartsenpraktijken werkt een Specialist Ondersteuner Jeugd (SOJ) vanuit Bij Ons Voor Elkaar. Samen met deze SOJ en de huisartsen proberen we ouders en hun kinderen op een zo goed mogelijke manier te ondersteunen. We stemmen af met elkaar wie het beste zou kunnen helpen. Daarin wordt ook afstemming gezocht met de jeugdconsulent van de gemeente Venray.

Wil je meer weten over wat de SOJ doet, klik dan op onderstaande link:

Meer over Specialist Ondersteuning Jeugd

Nu Niet Zwanger

Een open en eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie.
“Natuurlijk wil ik nu niet zwanger raken, dat kan ik er nu helemaal niet bij hebben!”
Die uitspraak van een cliënt ligt ten grondslag aan Nu Niet Zwanger.

Een zwangerschap moet voor iedereen een bewuste keuze kunnen zijn – niet iets wat je overvalt en waar je maar mee moet zien om te gaan. Vooral niet als je toch al in een kwetsbare positie zit.
De gezinscoaches vinden het belangrijk om een open en eerlijk gesprek hierover aan te gaan. Ze worden hierbij ondersteund vanuit het programma Nu niet Zwanger.

Nu niet zwanger is een onderdeel van Kansrijke Start.

Meer over Nu Niet Zwanger Meer over Kansrijke Start

Integrale Vroeghulp

Als er meerdere zorgen of vragen zijn over de ontwikkeling of het gedrag van kinderen tot 7 jaar, dan kunnen ouders via Integrale Vroeghulp met verschillende organisaties tegelijk in contact komen. Deze organisaties brengen ieder hun eigen deskundigheid mee, bekijken de situatie vanuit verschillende kanten, geven advies en maken in korte tijd samen met ouders een plan. Kijk maar eens het filmpje onder de knop hiernaast.
Een gezinscoach uit de eigen gemeente ondersteunt ouders van begin tot einde, zo ook in de gemeente Venray. De gezinscoaches hebben veel ervaring met Integrale Vroeghulp en het wordt altijd met voorrang opgepakt. Ouders kunnen contact opnemen met Integrale Vroeghulp voor informatie en aanmelding via:
077-3961519
ivhnl@meedemeentgroep.nl

Meer over Integrale Vroeghulp