Werkwijze

Iedereen is anders en niet iedereen vindt hetzelfde fijn. Daarom stemmen we onze aanpak af op de situatie en op degene met wie we gaan praten. Tegelijkertijd is onze aanpak in de basis wel altijd hetzelfde:

1
Aanmelden

Je kunt je aanmelden bij het gezinscoachteam via school, huisarts, gemeente of rechtstreeks via Gezinscoach Venray.

2
Contact

De gezinscoach neemt zelf contact met je op. Wij streven ernaar om iedereen zo snel mogelijk te helpen. Het kan zijn dat je iets langer moet wachten met je hulpvraag wanneer er veel aanmeldingen binnen zijn gekomen. Als dit lastig is, dan kun je altijd contact opnemen, zodat we samen een passende oplossing kunnen vinden.

3
Kennismakingsgesprek

De gezinscoach plant een kennismakingsgesprek met ouders en/of kinderen. Met wie we het gesprek voeren hangt af van de leeftijd van de kinderen en de vraag van de ouders en het kind. Bij het eerste gesprek zullen we jullie een map overhandigen. Hierin zitten een toestemmingsverklaring en een informatiefolder over het gezinscoachteam.

4
Vervolgafspraak

Er wordt, indien wenselijk, een vervolgafspraak gemaakt en een globaal plan van aanpak besproken met de ouders.

5
Gesprekken

Afhankelijk van de vraag voeren we een aantal gesprekken en hebben we tussentijds een evaluatiegesprek om te kijken hoe het gaat.

6
Proces geëvalueerd en afgesloten

Als er na de gesprekken geen vervolgvragen meer zijn en je het gevoel hebt dat je weer vooruit kunt, dan wordt het proces geëvalueerd en afgesloten.

7
Hulpverlening

Als er wel nog vragen zijn, dan kijken we of we doorgaan met de hulpverlening of dat er meer nodig is om je verder te helpen (denk aan maatwerk of onderzoeken).

8
Jeugdconsulenten

Bij onderzoek/maatwerk wordt, in overleg met de ouders, contact opgenomen met de jeugdconsulenten van de gemeente Venray om te zoeken naar een passend aanbod.

9
Klanttevredenheidsmeting

Als het traject is afgesloten, dan ontvangen ouders per mail een klanttevredenheidsmeting, zodat we onze hulpverlening kunnen blijven verbeteren en iedereen zo goed mogelijk kunnen helpen.

Jeugdconsulenten

Gezinscoach Venray wordt in de meeste gevallen betrokken als de vragen nog klein zijn. Zijn de vragen toch wat complexer, dan gaan we samen kijken of wij je met je vraag kunnen helpen. Is dit niet het geval en denken wij dat er andere hulp nodig is, dan verwijzen we je in de meeste gevallen door naar de jeugdconsulenten van de gemeente.

De jeugdconsulenten nemen dan contact met je op om een keukentafelgesprek te plannen.

Omdat wij al veel informatie over jullie hebben, kun je er als ouder voor kiezen om de gezinscoach bij dit gesprek aanwezig te laten. Dan kunnen wij toelichten wat er allemaal al gedaan is en wat wij denken dat er misschien nodig is.  Als de vragen klein zijn, dan gaan wij zelf met jullie aan de slag. Dit doen wij door een gesprek met jullie te plannen. In dit gesprek stellen wij heel veel vragen. We staan wij stil bij jullie vragen of zorgen, we kijken wat jullie zelf allemaal al geprobeerd hebben en waar we jullie bij kunnen helpen.

Maatwerk

Omdat ons werk altijd maatwerk is, kunnen we van tevoren niet zeggen hoe de vervolggesprekken eruit gaan zien. Dit is afhankelijk van jullie vraag. Het kan zijn dat we gesprekken met jullie als ouders gaan voeren, maar het kan ook zijn dan we een keer met je kind willen praten. Dit doen we meestal door het spelen van een spelletje of door een stuk te gaan wandelen. Dit is minder spannend voor je kind dan een gesprek waarbij we tegenover elkaar aan tafel gaan zitten.

Daarnaast kunnen we ook komen kijken hoe jullie met elkaar omgaan en hoe jullie op elkaar reageren. Als het nodig is kunnen we jullie hier tips over geven waarmee jullie aan de slag kunnen gaan.

Hé jij daar! Hoe kunnen wij jou helpen?